MEDLEM AF

ORGANISATIONER

Tegnestuen er medlem af følgende organisationer:

Akademisk Arkitektforening

Arkitektforeningen er arkitekternes uafhængige standsforening i Danmark. Siden stiftelsen i 1879 har Arkitektforeningen arbejdet målrettet for at sikre de bedste vilkår for den enkelte arkitekt og kvaliteten af vores fælles byer, bygninger, landskab og miljø.

Konstruktørforeningen

Konstruktørforeningen er bygningskonstruktørernes faglige organisation og Danmarks største netværk for bygningskonstruktører.
Målet er at skabe kvalitet, tryghed og valgmuligheder i profession, arbejdsliv og uddannelse.

Danske Byggeøkonomer

Foreningen Danske Byggeøkonomer er en selvstændig forening dannet med henblik på at skabe og udvikle fælles nationale standardprocedurer for byggeøkonomiske ydelser. Byggeøkonomuddannelsen er tværfaglig med hovedvægten på økonomi, jura og projektstyring.

MiljøForum Fyn

MiljøForum Fyn er erhvervets miljø- og CSR-netværk. Dialog og samarbejde på tværs af det private og offentlige – og mellem medlems- virksomhederne – er kernen i MiljøForum Fyn, og det er vores erfaring, at de mest bæredygtige løsninger findes i samarbejde med andre.