MUNCK ADMINISTRATIONSBYGNING – NYBORG

PROJEKTBESKRIVELSE

Ny administrationsbygning for Munck Gruppen A/S beliggende i Nyborg lige ud til E20 ved afkørsel 46.
Huset er disponeret omkring det store atrium som løber gennem alle etager og binder bygningen og de forskellige afdelinger sammen. Fra atriet bevæger man sig ud i to kontorvinger som er opbygget omkring kerner i midten og derfor fungerer så fl eksibelt som muligt. Kontorer kan enten disponeres som storkontorer eller som enkeltmandskontor. På øverste etage befi nder kantine og det store mødelokale/foredragssal sig, alle med udsigt over motorvejen og med kig til Hjulby sø.
Huset opføres i sorte teglsten med sort fuge som en reference til asfalten. Atriet tegnes i facaden og markeres af hvide rammer som kontrast til den sorte bygningskrop. Gavle beklædes med hulplader som fotoprint – et forstørret aftryk af en asfaltboreprøve. Om aftenen vil gavlene stå og lyse og det udskårne logo vil kunne ses fra motorvejen.

 

PROJEKTDATA

Adresse: Toftegårdsvej, Nyborg
Årstal: 2012-2013
Areal: 2700 m²
Bygherre: Phillipsen Group
Ingeniør: Grontmij A/S