Autohuset Kronsbjerg

Harrebek Arkitekter har udarbejdet to nye udstillingshaller på i alt 1500kvm og en mellembygning til administration for Autohuset Kronsbjerg. Tidligere blev arealet brugt til udendørs salgsudstilling af biler.

Området er omgivet af villakvarterer. Mod sydvest afgrænses området af et grønt rekreativt område, hvor der mod sydøst ligger et tidligere tekstilindustriområde. Der er lagt stor vægt på at udformning og materialevalg indpasses til områdets omgivelser, terræn og eksisterende bebyggelse. Bygningen er blevet udformet med referencer til industribyggeriet i nærområdet og er inddelt i tre enheder, der med spring i bygningshøjder og facader skal understrege terrænhældning på grunden og omkringliggende veje. Den midterste bygningsdel fremstår som en fysisk opdeling i bygningsmassen i højde og facadeudtryk. Ligeledes er der sikret et grønt præg, med beplantning der dannet en grøn ramme om området.

Projektfakta

Adresse: Tarup Engvej 5, 5210 Odense
Årstal: 2018
Bygherre: Autohuset Kronsbjerg