Den Rosenvinske Gård

Status: Renovering igangsat

Renovering og ombygning af butiksfacade på nordvendt hjørne af Den Rosenvinske Gård I Nyborg. Projektet omfatter farveændring af bygningens facader, ændring af eksisterende, nyere vinduessætning og indgangsdør i butiksfacade på hjørnet af Korsgade/Mellemgade. Der er et ønske om at føre den Rosenvinske Gård tilbage til dens oprindelige facadeudtryk, i tæt samarbejde med Slots – og Kulturstyrelsen, da bygningen er fredet.

Bygningen blev opført af bygmester Johan Jacob Encke, efter den store bybrand i Nyborg i 1797. Stilen er et eksempel på datidens klassicistiske borgerhuse, karakteriseret ved en markant gavlkvist med trekantfronton og gesims dækket med vingetegl.

Billedet viser det fremtidige udtryk

Projektfakta

Adresse: Korsgade 4, 5800 Nyborg
Bygherre: Barfoed Group