Erhvervsarealer og boliger

Bebyggelsen består af kælderen med henholdsvis p-pladser og lager. Stueetagen er salgsareal inkl. lager, fryserum samt personalerum. 1., 2. og 3. sal er boliger.

Der er til bygningen opført 2 stk. trappe-/elevatortårn med adgang direkte fra terræn til boligerne.

Bygningens facader er opført i bagmurselementer og skalmur af tegl. Tag består af tagpap med markering af lejlighedsskel i kobberbeklædning. Indgangen til boligerne fra tagterrassen er udført i let indgangsparti med facadebeklædning af fiberbaseret plader. Mod Usserødkongevej er der udført karnapper af henholdsvis kobber og zink passende til skiftet i den lyse og mørke teglsten.

Projektfakta

Adresse: Usserød Kongevej i Hørsholm
Areal: 6000 m²
Bygherre: Rema Ejendomme Danmark.
Ingeniør: Niras
Entreprenør: NJ-Gruppen