Vores kompetencer

Hos Harrebek Arkitekter A/S har vi over 40 års erfaring inden for arkitekt- og byggebranchen, hvor vi især beskæftiger os med boligbyggeri og byggeri inden for dagligvarebutiksområdet samt sundhedshuse. Vi har mulighed for at tilbyde brandrådgivning, hvor vi har en specialist på området, og vi tilbyder også landskabsplanlægning og udarbejdelse af beplantningsplaner.

Vi bestræber os på at gøre vores byggerier og projekter så bæredygtige og ressourcebesparende som overhovedet muligt. Vi har en medarbejder der er der er specialiserede bæredygtighedsleder og kan tilbyde DGNB-konsultation, hvilket betyder, at de ikke blot evaluerer et byggeri eller et byområde ud fra dets miljømæssige bæredygtighed, men også ud fra hvor socialt og økonomisk bæredygtigt, projektet er. Hvis byggeriet er både miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt – og alle tre parametre er overholdt – er byggeriet først dér levedygtigt, hvilket vi ser som den ideelle måde at bygge på. Det handler om at skabe balance.

Kompetencer

Erfaringer gjort inden for den bredde vifte af projekter har givet os nogle værktøjer til at administrere og implementere ønsker fra bygherrer og brugere, således at byggerierne bliver til en god oplevelse for de involverede parter. Æstetik, kvalitet, økonomi og tid er væsentlige områder inden for rådgivning, og på dette felt har Harrebek Arkitekter A/S ligeledes oparbejdet stærke erfaringer med diverse projekter. 

Vores fokus

Vores hovedfokus hos Harrebek Arkitekter A/S ligger på bæredygtighed og ressourcebesparelse i forbindelse med byggeriet. Vi ønsker at skabe balance i det omfang, det er teknisk, fagligt og økonomisk i orden.