Ombygning af Nordisk Textil

Nordisk Tekstil blev opført i 1949 til tekstilproduktion, hvor den siden 2011 har ligget øde hen. I 2016 blev det besluttet at den bevaringsværdige bygning igen skulle have et formål, i form af kombineret erhverv-og beboelsesejendom. Ejendommen er blevet renoveret og indrettet i tre etager med 13 boliger i parterre-og stueplan samt 27 boliger på 1. salsplan i den gamle vævestue, med dertilhørende fællesområde. I bygningens resterende stueplan er der indrettet en dagligvarebutik.

Det arkitektoniske udtryk er forankret i industrihallens karakteristiske og robuste industriarkitektur. Hovedmaterialet er rød tegl og der er stræbt efter en rolig og gentagende rytme i vinduesplaceringer. En vigtig strategi for transformationen var at bevare særlige elementer, som er direkte referencer til fabrikkens storhedstid. Den gamle murede industriskorsten og elevatortårn er bevaret samt facadernes murværk er en blanding af nyt og eksisterende.

Projektfakta

Adresse: Ruggårdsvej 115B, 5000 Odense
Årstal: 2019
Bygherre: Rema Butiksudvikling A/S