Harrebek Arkitekter A/S tilbyder blandt andet:

  • Lokalplaner og lokalplantillæg
  • Skitseprojekter
  • Landskabsplanlægning og beplatningsplaner
  • Projektforslag
  • Myndighedsbehandling omhandlende byggeansøgning og ibrugtagningstilladelse
  • Udbud incl. tilbudsindhentning og kontrahering
  • Byggeledelse
  • Fagtilsyn
  • Dokumentation for brand, til og med klasse 2
  • Hjælp til DGNB konsultation